Pages

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แจ้งชื่อ กลุ่ม และสรุป STORYBOARD เรื่องที่จะทำครับ ม. 3

สรุปว่า ชื่อกลุ่ม ว่าอะไร ในกลุ่มมีใครบ้าง ชื่อ นามสกุล เลขที่
จะทำเรื่อง อะไร แบบไหน กลุ่มสาระอะไร
ใช้ใครทำหน้าที่อะไร
แบ่งงานกันให้เรียบร้อย

100 ความคิดเห็น:

 1. ชื่อกลุ่ม Ck_lด็กlxนืO
  มี ด.ช.นิพันธ์ อินสุข ม.3/1 เลขที่ 11
  ด.ช. เสฎฐวุฒิ คำประเสริฐ เลขที่ 28
  ด.ช. ฐิติวัสส์ บัวติ๊บ เลขที่ 7
  ทำเรื่อง พีทาโกรัส
  โดยจะให้คนนำแสดงเป็น พีทาโกรัส(นักคณิตศาสตร์) และนำเสนอถ่ายทอดความรู้เป็น ทฤษฎี ออกมาให้เด็กๆฟัง พร้อมการแสดง สนุกสนาน เเละ เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้
  หน้าที่ ด.ช. นิพันธ์ อินสุข ทำบทและแสดงเป็นนักคณิตศาสตร์
  ด.ช. ฐิติวัสส์ บัวติ๊บ หาข้อมูล ทฤษฎี ของ พีทาโกรัสและแสดงเป็นนักเรียน
  ด.ช. เสฎฐวุฒิ คำประเสริฐ คนถ่ายและตัดต่อการทำพร้อมทั้งอำนวยอุปกรณ์ต่างๆ

  ตอบลบ
 2. กลุ่มชื่อ k-i-g คนในกลุ่ม มี -1- ด.ญ.สิริยากร จันทร์วิชชาพร เลขที่ 1 ชั้น ม.3/1 -2- น.ส.รัตติกาล โอบอ้อม เลขที่ 26 ชั้น ม.3/1 ด.ญ.ธัญชนก ป้อมสันเทียะ เลขที่ 27 จะทำเรื่อง การตกผลึกของสารส้ม กลุ่ม สาระ วิทยาศาสตร์ ด.ญ. สิริยากร จันทร์วิชชาพร ทำหน้าที่ เป็น ตากล้อง น.ส.รัตติกาล โอบอ้อม เป็น เป็นคนแสดง(ผู้ช่วยทำสาร) ด.ญ.ธัญชนก ป้อมสันเทียะ ทำหน้าที่ เป็น พิธีกร อธิบาย เรื่องนี้มีการประดิษฐ์ รูปแบบการตกผลึกให้สวยงาม มีสีสันสวยงาม และมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยไห้เด็กจดจำการทดลองได้มากขึ้น

  ตอบลบ
 3. ชื่อกลุ่ม : SM'Y
  สมาชิก :
  1.นางสาว วรากุล นาวีพัฒนา เลขที่ 10
  2.เด็กชาย พงษ์ศิริ สนิทมัจโร เลขที่ 14
  3.เด็กหญิง กรรณิการ์ ใจเงิน เลขที่ 39
  จะทำเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการเล่นลูกรูบิค(เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์)

  อธิบาย:เป็นการสอบการเล่นรูบิคไปตามสูตรต่างๆเช่น สูตรบวก สูตรมุมเมอเเรง สูตรรถถัง สูตรปลาตะเพียน สูตรฟันหนูต่างๆ เป็นต้น การเล่นรูบิคเป็นการเสริมทักษะ ในสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างหนึงในการฝึกทักษะทางสมอง
  ทำให้มีสมาธิ เเละความคิดสร้างสรรค์ ว่าจะเลือกใช้สูตรอะไร เเละ มีวิธีลัด ต่าง ๆ ในการเล่นรูบิค เเบบง่ายๆ

  หน้าที่ :น.ส.วรากุล นาวีพัฒนา:เป็นผู้แสดง วิธีการเล่น รูบิค
  ด.ช.พงษ์ศิริ สนิทมัจโร:เป็นผู้ถ่ายทำคลิป VDO
  ด.ญ.กรรณิการ์ ใจเงิน:เป็นผู้ตัดต่อ VDO

  ตอบลบ
 4. กลุ่ม with our own

  http://trueplookpanya.blogspot.com/

  1. ด.ญ. ณัฐกานต์ พันตา เลขที่ 13 ม. 3/1

  2. ด.ญ. ลลิดา หงส์พิทักษ์พงศ์ เลขทื่ 22 ม.3/1

  3. ด.ญ. อรทัย สุยะต๊ะ เลขที่ 25 ม.3/1

  : เป็นตัวละครทั้งหมด

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ลิ้ค์เว็บเกี่ยวกับคลิปของกลุ่ม Dewy
  http://dewy-cilp.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. ชื่อกลุ่ม C.M pv
  มี น.ส. ขวัญฤดี แสงศรีจันทร์ ม.3/1 เลขที่ 38
  น.ส. ขวัญกนก แสงศรีจันทร์ ม.3/1 เลขที่ 34
  ด.ญ. ธัญลักษณ์ อุดอ้าย ม.3/1 เลขทึ่ 36

  ทำเรื่อง การหมักปุ๋ยชีวภาพ

  โดย จะอธิบายเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพว่ามีกี่ประเภท และวิธีการทำ จะทำอย่างไร ? การเก็บรักษา การนำไปใช้ประโยชน์ ผลที่ได้รับจากการใช้ปุ๋ยหมัก เป็นอย่างไร และนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้หรือไม่?

  หน้าที่ : น.ส. ขวัญฤดี แสงศรีจันทร์ นำเสนอวิธีการทำปุ๋ยหมัก
  น.ส. ขวัญกนก แสงศรีจันทร์ เป็นผู้ถ่าย
  ด.ญ. ธัญลักษณ์ อุดอ้าย เป็นผู้ตัดต่อ^^

  ตอบลบ
 8. ชื่อกลุ่ม- With each other.

  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม With each other.

  1.ด.ญ.ศิริธร กันทะเนตร ม.3/1 เลขที่ 21 ทำหน้าที่ ตัดต่อวิดีโอ
  2.ด.ญ.อิศรา ศรีธรรมราช ม.3/1 เลขที่ 29 ทำหน้าที่ เป็นตากล้อง
  3.นางสาว สกาวเดือน กวนสีลา ม.3/1 เลขที่ 42 ทำหน้าที่ เป็นนักแสดง

  http://vidioyoka.blogspot.com/ ลิ้งค์ค่ะ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. ชื่อกลุ่ม histolli
  รายชื่อกลุ่ม
  1.ด.ช.อานนท์ เมืองแก้ว เลขที่ 35 ผู้ควบคุมการทดลอง
  2.ด.ช.ชนินทร์ ไชยมงคล เลขที่ 5 ผู้ควบคุมการทดลอง
  3.ด.ช.คุณากร ชูสิงห์ เลขที่ 15 คนถ่ายคลิปวีดีโอ

  การทดลองนี้จัดอยู่ในกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

  น้ำแข็งแห้งมหัศจรรย์

  วิธีทำ 1.ทุบน้ำแข็งแห้งให้เป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณ
  2.ต้มน้ำให้อุ่นพอแระมาณ
  3.น้ำสีผสมอาหาร ใส่ตามความชอบ
  4.นำน้ำแข็งแห้งใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้
  5.ผลลัพธ์ คือ จะมีฟองเดือดขึ้นจากน้ำ
  ใช้ประโยชน์ในการแสดงภาพยนต์

  http://pompunya.blogspot.com/

  มาส่งงาน แล้วนะ ตรวดด้วยๆ ให้คะแนนเยอะๆ คริๆๆ

  ตอบลบ
 11. http://mhor-bradley.blogspot.com

  กลุ่ม Heroic

  เข้าไปตรวจด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 12. ชื่อกลุ่ม ck_คนจน
  สมาชิก 1.ด.ช.ณัชพล สมฤทธิ์ เลขที่ 2
  2.ด.ช.สถาปัตย์ เชียงแรง เลขที่ 8
  3.นาย กิตติกรณ์ ผาลา เลขที่ 40
  โดยจะทำเรื่องเกี่ยวกับ การทดลองหาปริมาณของวิตามินซี ในผลไม้ แต่ละชนิดว่ามี ปริมาณวิตามินซี มากว่า หรือ น้อยกว่า กันเท่าไร โดยจะนำความรู้อื่นๆ มาประกอบ
  หน้าที่ 1.นายกิตติกรณ์ ผาลา เป็นผู้หาขอมูลและทำการทดลอง
  2.ด.ช.สถาปัตย์ เชียงแรง เป็นผู้หาอุปกรณ์มาทำการทดลอง
  3.ด.ช.ณัชพล สมฤทธิ์ เป็นผู้ถ่ายทำการทดลองและตัต่อ
  วีดิโอการทดลอง

  ตอบลบ
 13. ชื่อกลุ่ม s_a_n สมาชิกในกลุ่ม 1.ด.ญ.สุภนิดา จันธิมา เลขที่ 32 ม.3/1 2.น.ส.อริสา เบิกบาน เลขที่ 33 ม.3/1 3.น.ส.นวพร เที่ยงมงคลชัย เลขที่ 43 ม.3/1 จะทำเรื่องภูเขาไฟจำลอง กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ น.ส.นวพร เที่ยงมงคลชัย ทำหน้าที่
  อธิบาย ด.ญ.สุภนิดา จันธิมา ทำหน้าที่ ทดลอง น.ส.อริสา เบิกบาน ทำหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์และทดลอง การทำภูเขาไฟจำลองครั้งนี้เพื่อให้รู้ว่า ผงฟู กับ น้ำส้มสายชู ทำปฎิกิริยากันอย่างไรบ้าง และตกแต่งสีสันให้สวยงามยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ชื่อกลุ่ม TFB* สมาชิกกลุ่ม 1.น.ส.ระวีวรรณ หอมนาน เลขที่ 28 ม.3/2 2. ด.ญ.กานต์ชนิต ใจเถิง เลขที่ 8 ม.3/2 3.ด.ญ.สุดารัตน์ อินทะรังษี ม.3/2 เลขที่ 31 จะทำในเรื่องการระบายสีน้ำต่างๆ การลงสีในปริมาณมากน้อยเพียงใดจะทำให้ภาพนั้นออกมาสวยงามและไม่ลงสีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป รู้จักการไล่สี ในกลุ่มสาระวิชาศิลปะ น.ส.ระวีวรรณ หอมนาน ทำหน้าที่ อธิบาย ด.ญ.กานต์ชนิต ใจเถิง ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆและหาสถานที่ถ่ายทำ ด.ญ.สุดารัตน์ อินทะรังษี ทำหน้าที่เป็น เป็นคนถ่าย

  ตอบลบ
 16. ชื่อกลุ่ม .. bemizo สมาชิกในกลุ่ม
  1.ด.ญ.ลลิตา กันทะสอน เลขที่41 ม.3/2
  2.ด.ญ.พุทธรักษา เครือนพรัตน์ เลขที่ 15 ม.3/2
  3.น.ส.พรธีรา กาติ๊บ เลขที่11 ม.3/2
  ทำเรื่อง ศิลปะ การระบายสีชอร์ค
  หน้าที่ นส.พรธีรา วาดภาพและระบายสี
  ด.ญ.ลลิตา ตัดต่อวีดีโอ
  ด.ญ.พุทธรักษา ถ่ายทำวีดีโอ

  ตอบลบ
 17. ชื่อกลุ่ม เดกจุน
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นาย นครินทร์ ธนะภาษี ม.3/2 เลขที่ 36
  2.ด.ญ.ภัทราวดี ไชยรัตน์ ม.3/2 เลขที่ 14
  3.ด.ญ.กัญญาพัชร กันทะขู้ ม.3/2 เลขที่ 30

  ทำในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยมี
  1.นายนครินทร์ ธนะภาษี รับบทเป็น นายโน่(ผู้ใหญ่บ้าน)

  2.ด.ญ.กัญญาพัชร กันทะขู้ รับบทเป็น หนูเน็ต(เด็กนักเรียน)

  3.ด.ญ.ภัทราวดี ไชยรัตน์ รับบทเป็น ผู้ถ่ายภาพและตัดต่อ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. กลุ่ม the winner
  เรื่อง การป้องกันการพังทลายหน้าดินด้วยแฝก
  สมาชิก
  ด.ช.ชัชวาล คำใส เตรียมสถานที่ หาอุปกรณ์
  ด.ช.ชินวัตร ใจคำ เก็บข้อมูลต่างๆ
  นายกนกพล สบบง ตัดต่อวีดีโอ
  ม.3/2

  ตอบลบ
 20. สวัสดีคร๊ !!~ ครูออม

  ชื่อกลุ่ม E.M.M. สมาชิกกลุ่มมีดังนี้ คือ
  1.นางสาว รุจิรา แสงศรีจันทร์ ม.3/2 เลขที่ 1
  2.ด.ญ.สุรีรัตน์ เตียมอิน ม.3/2 เลขที่ 24
  3.ด.ญ.กัญญาพัชร ผาลา ม.3/2 เลขที่ 35

  กลุ่มสาระ คุณธรรม จริยธรรม

  ทำหน้าที่ คือ นางสาวรุจิรา แสงศรีจันทร์ ทำหน้าที่ คิดคำพูด
  ด.ญ.สุรีรัตน์ เตียมอิน ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลและรายระเอียดต่างๆๆ
  ด.ญ.กัญญาพัชร ผาลา ทำหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ๆ
  ในการทำรายงานในครั้งนี้แสดงร่วมกันทั้ง 3 คน : เป็นตัวละครทั้งหมด

  ตอบลบ
 21. ชื่อกลุ่ม
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.ด.ช.ชัยชนะ ขนบบวรกุล เลขที่ 16 ม.3/2
  2.นาย สุรเชษฐ์ ผ่องปัญญา เลขที่ 33 ม.3/2
  3.นาย ณัฐวุฒิ พิริยอุดมพงศ์ เลขที่ 44 ม.3/2
  โดยจะนำเสนอเรื่อง การเลือกตั้ง กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
  1.ด.ช.ชัยชนะ ขนบบวรกุล เป็นผู้หาข้อมูลและวางแผนและแสดง
  2.นาย สุรเชษฐ์ ผ่องปัญญา เป็นผู้รายงานและแสดง
  3.นาย ณัฐวุฒิ พิริยอุดมพงศ์ เป็นผู้ถ่ายและตัดต่อคลิปและแสดง

  ตอบลบ
 22. ชื่อกลุ่ม GMA
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นางสาว อัญชลี ธนะกูลบริภัณฑ์ เลขที่ 13 ม.3/2
  2.นางสาวกรองกาญจ์ เกียรติมหาชัย เลขที่ 3 ม.3/2
  3.เด็กหญิง มณิสรา ปัญญาหล้า เลขที่ 27 ม.3/2
  ทำวิชาสังคมศึกษาเรื่องประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5)

  ตอบลบ
 23. ชื่อกลุ่ม SiLeNt_Hill

  การติดตั้งโปรแกรมAnti_virus และวิธีUpdate Anti_virus

  สมาชิกกลุ่ม 1.ด.ชเดโชพล อินต๊ะแก้ว เลขที่ 40
  2.ด.ช.ณัฐกิจ ปทุมทิพย์สิริ เลขที่7
  3.ด.ช.สมเกียรติ โสภารัตน์ เลขที่ 37
  หมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี้

  อุปกรณ์
  1.แผ่นAnti_virus
  2.คอมพิวเตอร์

  ขั้นตอนการลง
  1.ใส่แผ่นAnti_virus เขาไปในคอม
  2.ทำการsetupโปรแกรม
  3.เมื่อsetupแล้วทำกาตรวจสอบVer.
  4.ถ้าเป็นVer เก่าให้ทำการupdate

  เนื้อหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรมanti_virisเพื่อป้องกันไวรัสจากที่อื่นและทำการบล๊อกส่วนที่เป็นไวรัสและเมื่อโปรแกรมAnti_virus หมดอายุให้ทำการUpdateเพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้ต่อได้

  หน้าที่
  1.เดโชพล หาแผ่นanti_virus
  2.ณัฐกิจ setup โปรแกรมanti_virus
  3.สมเกรียรติ ทำการupdate โปรแกรมAnti_virus

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. ชื่อกลุ่ม Ze"K2J
  น.ส.กิ่งกาญจน์ ทัดเที่ยง ม.3/2 เลขที่ 22
  ด.ญ.กรกนก โล่ห์ประเสริฐ ม.3/2 เลขที่ 10
  ด.ญ.ชมพูนุช แซ่ซัง ม.3/2 เลขที่ 17

  ทำเรื่อง ประวัติศาสตร์

  น.ส.กิ่งกาญจน์ ทัดเที่ยง เป็นผู้ถ่าย
  ด.ญ.กรกนก โล่ห์ประเสริฐ นำเสนอ
  ด.ญ.ชมพูนุช แซ่ซัง เป็นผู้ตัดต่อ

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. ชื่อกลุ่ม 3pm
  มี ด.ช.สัถยา กอใหญ่ เลขที่ 14 ชั้น ม.3/3
  ด.ช.ชัชพล สมเพชร เลขที่ 24 ชั้น ม.3/3
  ด.ช.กฤติวุฒิ จิโรจนพานิช เลขที่ 3 ชั้น ม.3/3

  ทำเรื่อง การแก้สมการ
  สัถยา กอใหญ่ แสดงเป็น นักวิทยาศาสตร์
  ชัชพล สมเพชร แสดงเป็น นักเรียน
  กฤติวุฒิ จิโรจนพานิช เป็น ผู้ถ่าย/ตัดต่อ

  ตอบลบ
 28. ชื่อกลุ่ม THE ZeeD
  น.ส โยษิตา ปันโน ม.3/3 เลขที่2
  ด.ญ.อัญชลิดา วงษ์ทองดี ม.3/3 เลขที่8
  น.ส พัชราวรรณ รัตนาพูนพงศ์ ม.3/2 เลขที่38

  ทำเรื่อง กีฬาต่างๆ
  กลุ่มสาระ สุข-พละศึกษา
  เรื่อง การเล่น บอลเลย์บอล

  น.ส โยษิตา ปันโน( ตัดต่อ )
  ด.ญ.อัญชลิดา วงษ์ทองดี( ถ่ายวีดีโอ )
  น.ส.พัชราวรรณ รัตนาพูนพงศ์ ( นำเสนอ )

  ตอบลบ
 29. ชื่อกลุ่ม Vogola Wing
  ด.ช.ศรายุทธ สุทธสม ม.3/3 เลขที่ 34
  นาย.รัฐสภา เกรียงกีรติกุล ม.3/3 เลขที่ 20
  นาย.ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงศ์ ม.3/3 เลขที่ 41

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
  ทำเรื่อง พ่อขุนรามคำแหง

  ด.ช.ศรายุทธ สุทธสม นำเสนอ
  นาย.รัฐสภา เกรียงกีรติกุล หาประวัติ
  นาย.ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงศ์ ตัดต่อ

  ตอบลบ
 30. ชื่อกลุ่ม รุงรัง ตังน้อย'

  ด.ช.ยุทธนา กาละพวก ม.3/3 เลขที่25
  ด.ญ.ณิชกานต์ บุญทา ม.3/3 เลขที่13
  ด.ญ.สุภาวรรณ ใจปันธิ ม.3/3 เลขที่6

  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
  เรื่อง ลูกเหม็นเต้นระบำ

  ด.ช.ยุทธนา กาละพวก นำเสนอ/หาข้อมูล
  ด.ญ.ณิชกานต์ บุญทา นำเสนอ/หาข้ามูล
  ด.ญ.สุภาวรรณ ใจปันธิ นำเสนอ/หาข้อมูล/ตัดต่อ/ถ่ายทำ

  ตอบลบ
 31. ชื่อกลุ่ม A Team
  นาย ณัฐธัญ แดนเหมือง ม.3/3 เลขที่ 25
  นาย คฑาวุฒิ อุทธิยัง ม.3/3 เลขที่ 33
  ด.ช.นนท์พรรณา ยี่ภิญโย ม.3/3 เลขที่35

  ทำเรื่อง ทดลองวิทยาศาสตร์

  นาย ณัฐธัญ แดนเหมือง นำเสนอ
  นาย คฑาวุฒิ อุทธิยัง ตัดต่อ
  ด.ช.นนท์พรรณา ยี่ภิญโย ผู้ถ่าย

  ตอบลบ
 32. ชื่อกลุ่ม Beggar
  ด.ช.ดิตถรัตน์ ขัติยศ ม.3/3 เลขที่ 27
  ด.ช.อรชุน อะทะวงศา ม.3/3 เลขที่ 4
  ด.ช.ภูริณัฐ มหาวงค์นันท์ ม.3/3 เลขที่ 10

  หมวด สังคม ศึกษา และ วัฒนธรรม
  เรื่อง การประดิษฐ์ธนู

  ด.ช.ดิตถรัตน์ ขัติยศ ประดิษฐ์
  ด.ช.อรชุน อะทะวงศา เตรียมอุปกรณ์
  ด.ช.ภูริณัฐ มหาวงค์นันท์ ถ่ายทำ/ตัดต่อ

  ตอบลบ
 33. ชื่อกลุ่ม Storm MasTeR

  ทำเรื่อง น้ำ WaTer MasteR

  สมาชิก นาย อิศราวุธ พวงขจร ม.3/3 เลขที่ 9
  นาย พงศธร ป้อเมืองเขียว ม.3/3 เลขที่ 12
  ด.ช อธิการ ยงค์ธีระพันะ ม.3/3 เลขที่ 42

  นาย พงศธร ถ่ายภาพ
  นาย อิสราวุธ นำเสนอ
  ด.ช.อธิการ ผู้สรรหา

  ตอบลบ
 34. ชื่อกลุ่ม : P_N_K
  สาระวิชา :วิทยาศาสตร์
  ทำเรื่อง :การตกผลึกของสารส้ม

  โดย (ช่วยกันทำขั้นตอนการตกผลึก )


  น.ส. วณิสา ไกลถิ่น เลขที่ 8 : ตากล้อง เขียนบท
  ด.ญ. นัชชา นาเมืองรักษ์ เลขที่ 32 : พิธีกร อธิบาย
  ด.ญ. สุดารัตน์ รินชอน เลขที่ 15 : ตัดต่อภาพวิธีการทำ

  ตอบลบ
 35. ชื่อกลุ่ม myboo
  สมาชิกกลุ่ม
  1.ด.ช.ทัพยา บัวเย็น ม.3/3 เลขที่ 19
  2.ด.ช.กฤษณะ จอมศรี ม.3/3 เลขที่ 36
  3.นาย จิตรานนท์ อาดนนท์ลา ม.3/3 เลขที่ 1

  การทดลองนี้จัดอยู่ในกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

  จะทดลองเรื่อง การทำไข่เค็ม

  หน้าที่ 1.ทัพยา คนทำการตัดต่อ
  2.จิตรานนท์ คนทดลอง
  3.กฤษณะ คนหา,เตรียมอุปกรณ์

  ตอบลบ
 36. ชื่อกลุ่ม M.M.B'

  สมาชิกคือ
  1.น.ส. ปริสรา อ่อนคำม 3/3เลขที่ 21
  2 ด.ญ.ณิชกานต์ โนกุล 3/3 "" 39
  3 ด.ญ.ณัฐธิญา ดอนเลย 3/3 42

  ทำเรื่อง วิทย์

  น.ส. ปริสรา อ่อนคำ ถ่ายรูป
  ด.ญ.ณิชกานต์ โนกุล นำเสนอ
  ด.ญ.ณัฐธิญา ดอนเลย ตัดต่อ

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. ชื่อกลุ่ม three two one
  ทำเรื่อง การทดลองวิทยาศาสตร์

  สมาชิก
  1.น.ส.สุวนันท์ ก้อนศรีลา ม3/3 เลขที่ 39
  2.ด.ญ.เจนจิรา ต๊ะอ้าย ม.3/3 เลขที่ 16
  3.ด.ญ.สุวิมล ตาคำ 3/2 เลขที่ 21

  น.ส.สุวนันท์ ก้อนศรีลา (ตัดต่อ)
  ด.ญ.เจนจิรา ต๊อ้าย(ถ่ายภาพ)
  ด.ญ.สุวิมล ตาคำ(หาข้อมูล/เสนอ)

  ตอบลบ
 39. ชื่อกลุ่ม B-B-T

  ห้วข้อ การประดิษฐ์ของเล่นไทยสมัยเก่า

  รายชื่อกลุ่ม

  นายธนวัฒน์ เขื่อนแก้ว ม.3/3 เลขที่ 26 แสดง
  นายภูมิบดิน เครือเถาว์ ม.3/3 เลขที่ 28 เขียนบท
  นายพสิษฐ์ หลายแห่ง ม.3/3 เลขที่ 38 ตากล้อง

  ตอบลบ
 40. ชื่อกลุ่ม Gramberz[GB]

  หัวข้อ การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์


  ชื่อสมาชิกกลุ่ม

  ด.ช.ศุภณัฏฐ์ สิจิเจริญพานิช ม.3/1เลขที่ 6

  ด.ช. อภิสิทธิ์ หน่อคำหล้า ม.3/1 เลขที่ 41

  ด.ช. สันติพงษ์ สันใจ ม.3/1 เลขที่ 4

  นาย จตุรวิช เข็มเพรช ม.3/1 เลขที่ 31

  หมวดวิชา การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

  เนื้อหา ทุกครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ ล้วนมีเศษอาหารที่เป็นผักผลไม้ และเศษอาหารอื่น ๆ จำนวนมากน้อยแล้วแต่สถานที่ สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักชั้นเลิศ เพื่อใส่พืชผักและผลไม้ที่ปลูกไว้ได้


  หน้าที่ในการทำงาน
  จตุรวิช ผู้จัดทำ
  อภิสิทธิ์ ตัดต่อVDO
  สันติพงษ์ ถ่ายVDO
  ศุภณัฏฐ์ ตัดต่อVDO

  ตอบลบ
 41. ชื่อกลุ่ม F'NB
  1.น.ส.วนิดา ภูมิภู เลขที่ 29 ม.3/2 ทำหน้าที่หาข้อมูล ตัดต่อวิดีโอ
  2.ด.ญ.ณิชากร จันทิมา เลขที่ 25 ม.3/2 ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลอง
  3.ด.ญ.วริษา โพธิ์จวง เลขที่ 32 ม.3/2 ทำหน้าที่ผู้เขียนบท
  ในการทำรายงานในครั้งนี้แสดงร่วมกันทั้ง 3 คน : เป็นตัวละครทั้งหมด

  ทำเรื่อง เทียนไขดูดน้ำ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
  เทียนไข อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน สามารถ นำมาใช้ทำการทดลองเพื่ออธิบายเรื่องของ แรงดันอากาศได้ โดยปกติแล้วอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีแรงดันที่กระทำกับตัวเราและสิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยที่เราไม่รู้ตัว จากการทดลองในตอนที่ชื่อว่า เทียนไขดูดน้ำ จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศ

  อุปกรณ์
  1. จานก้นลึก 2. แก้วใส 3. เทียนไข 4. ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
  5.น้ำ

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 43. http://vidioyoka.blogspot.com/2010/11/story-with-yoga.html

  ตอบลบ
 44. http://hukbmukmuk.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
  ลิ้งสรุป Storyboard ครับ
  นาย นิพันะ อินสุข ม.3/1 เลขที่ 11
  ด.ช. ฐิติวัสส์ บัวติ๊บ เลขที่ 7
  ด.ช. เสฏฐวุฒิ คำประเสริฐ เลขที่ 30

  ตอบลบ
 45. กลุ่ม :: Heroic

  สตอรี่บอร์ดหมอบรัดเลย์
  http://mhor-bradley2.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. http://gramberz.blogspot.com/2010/11/story-board.html

  ตอบลบ
 47. http://joy4738.blogspot.com/2010/11/story-board.html

  ด.ญ.ณัฐกานต์ พันตา ม.3/1 เลขที่ 13
  ด.ญ.ลลิดา หงส์พิทักษ์พงศ์ ม.3/1 เลขที่ 21
  ด.ญ.อรทัย สุยะต๊ะ ม.3/1 เลขที่25

  ตอบลบ
 48. ชื่อกลุ่ม p.m.v.2
  สมาชิกในกลุ่ม 1)ด.ญ.รังสิมา ลือเรือง เลขที่ 18 ม.3/2
  2)ด.ญ.ธันยภรณ์ วิละแสง เลขที่26 ม.3/2 3)ด.ญ.วสุธารา ถาวรจันทร์ ม.3/3
  ทำเรื่อง หมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร? กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เราจะศึกษาเกี่ยวกับการเกิดหมอก หมอกเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่อาจไม่เห็นภาพพจน์ เกี่ยวกับการเกิดหมอก กิจกรรมต่อไปนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ เราเข้าใจได้ อุปกรณ์มีดังนี้
  1.ขวดแก้วปากกว้างพร้อมฝา 2.ไม้ขีดไฟ 3.น้ำ 4.น้ำแข็งก้อน
  โดย ด.ญ.รังสิมา เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลอง
  ด.ญ.ธันยภรณ์ ถ่ายคริปวีดีโอ และ ตัดต่อ
  ด.ญ.วสุธารา ถาวรจันทร์ อธิบายการทดลอง

  ตอบลบ
 49. ชื่อกลุ่ม SiLeNt_Hill

  เนื้อหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรมanti_virisเพื่อป้องกันไวรัสจากที่อื่นและทำการบล๊อกส่วนที่เป็นไวรัสและเมื่อโปรแกรมAnti_virus หมดอายุให้ทำการUpdateเพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้ต่อได้

  หน้าที่
  1.เดโชพล แสดงเป็นคนsetupโปรแกรม
  2.ณัฐกิจ แสดงเป็นคนupdateโปแกรม
  3.สมเกียรติ แสดงเป็นคนที่คอมติดไวรัส

  บทคือ
  คอมพิวเตอร์ของสมเกรียจติดไวรัสจกานั้นเดโชพล เสนอให้ลงโปรแกรมสเกนไวรัสจกานั้นก็ทำการสเกนแต่สเกนไม่ได้เพราะโปรแกรมสเกนไวรัสหมดอายุณัฐกิจจึงมาupdateให้และจัดการสเกนไวรัสจนคอมกลายเป็นปรกติ

  ตอบลบ
 50. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 51. ดีคร้าครูออม

  เขียนบทความเสร็จแล้วคร๊

  http://pang-502.blogspot.com

  ตอบลบ
 52. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 53. ครูออม เขียนบทความเสร็จแล้วตรวจด้วยน่ะค๊

  http://zegang01.blogspot.com/2010/11/p.html

  ตอบลบ
 54. สวัสดีคร๊ !!~ ครูออม
  เปลี่ยนงานค่ะ
  ชื่อกลุ่ม FTB สมาชิกกลุ่มมีดังนี้ คือ
  1.นางสาว ระวีรรณ หอมนาน ม.3/2 เลขที่ 28
  2.ด.ญ.กานต์ขนิต ใจเถิงม.3/2 เลขที่ 8
  3.ด.ญ.สุดารัตน์ อินทะรังษี ม.3/2 เลขที่ 31

  กลุ่มสาระ คุณธรรม จริยธรรม

  ทำหน้าที่ คือ นางสาวระวีวรรณ หอมนาน ทำหน้าที่ คิดคำพูด
  ด.ญ.กานต์ขนิต ใจเถิง ทำหน้าที่ ค้นหาข้อมูลและรายระเอียดต่างๆๆ
  ด.ญ.สุดารัตน์ อินทะรังษี ทำหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ๆ
  ในการทำรายงานในครั้งนี้แสดงร่วมกันทั้ง 3 คน : เป็นตัวละครทั้งหมด
  *งานอาจไม่แน่นอนน่ะค่ะ อาจมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่าง อาจนำเพื่อนๆๆมาเพิ่มอีกค่ะ

  ตอบลบ
 55. กลุ่มGMA
  ขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่องประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5)เป็นเรื่องตำนานเทพกรีก-โรมันห่งเทือกเขาโอลิมปัส(ซุส)

  ตอบลบ
 56. สวัสดีคร่ะ !!~ ครูออม

  ลิงค์ของกลุ่ม E.M.M

  คือ http://earnlovefriend.blogspot.com นะคระ ^^

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. สวัสดีค่ะ

  ลิงค์ของกลุ่ม Thezeed

  คือhttp://beamnipun.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 59. http://operryzaii.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  เขียนบทความเสร็จแล้วค่ะตรวจด้วยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 60. สวัสดีจร้า ครูออม

  กลุ่ม FN'B

  http://beaulovepakin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 61. สวัสดีค่ะ

  ลิงค์ของ หนู

  คือ http://nimza-nimza.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 62. http://nuttapong-jackmint.blogspot.com/2010/11/so-y-1.html

  ส่งครับ

  ตอบลบ
 63. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 64. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 65. ครูออม ทามงานเสร็จแล้วตรวจด้วย

  http://kwang-lovelove-ze.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 66. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 67. กลุ่ม Vongola Wing ขอเปลี่ยนจากประวัติของ พ่อขุนราม เปลี่ยนเป็น
  สาระการเรียนรู้วิชา สังคม เรื่องการละเล่นของเล่นไทย
  สมาชิกกลุ่ม ด.ช.ศรายุทธ สุทธสม เลขที่ 34 ม.3/3
  นาย.รัฐสภา เกรียงกีรติกุล เลขที่ 20 ม.3/3
  นาย.ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงส์ เลขที่ 30 ม.3/3
  หน้าที่ ศรายุทธ ตากล้อง/ผู้กำกับ
  รัฐสภา เขียนบท
  ศตณัฐภัทธ์ นักแสดง
  คนที่มาช่วย

  ตอบลบ
 68. ชื่อกลุ่ม ๛MoNsTr๛ ขอเพิ่มคนจาก3คนเป็น4คน

  นาย ภาณุพงศ์ หอมนาน ม.3/3 เลขที่ 37
  ด.ช.ศิวรุทธิ์ เฮงทรัพย์ ม.3/3 เลขที่ 31
  นาย บัญชา สุทธใจ ม.3/3 เลขที่ 24
  ด.ช.ราชศักดิ์ ชัยปา ม.3/3 เลขที่ 10

  ทำเรื่อง จรวดกล้องฟิล์ม

  หน้าที่
  ด.ช.ราชศักดิ์ ชัยปา ทดลอง
  นาย บัญชา สุทธใจ เตรียมอุปกรณ์
  นาย ภาณุพงศ์ หอมนาน ทดลอง
  ด.ช.ศิวรุทธิ์ เฮงทรัพย์ ผู้ถ่าย

  ตอบลบ
 69. กลุ่มม BegGar รายย งาน ตัว
  ตรวจ บท ด้วย ครับ ๆ ! !~
  http://l3ellmort.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 70. มี ด.ช.สัภยา กอใหญ่ เลขที่ 14 ชั้น ม.3/3
  ด.ช.ชัชพล สมเพชร เลขที่ 24 ชั้น ม.3/3
  ด.ช.กฤติวุฒิ จิโรจนพานิช เลขที่ 3 ชั้น ม.3/3

  ชื่อนักแสดง หน้าที่
  สัภยา กอใหญ่ คุณครู
  ชัชพล สมเพชร นักเรียน1
  กฤติวุฒิ จิโรจนพานิช นักเรียน2
  จิตรานนท์ อาดนนท์ลา นักเรียน3/ตัวประกอบ

  เหตุการณ์1 : วันนี้วันเสาร์ หลังจากเลิกเรียนพิเศษประมาณ 15.00 น. มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งจับกลุ่มมาหาครูบอกว่า"ครูครับ ผมอยากเรียนพิเศษเสริม" ครูจึงบอกว่า"มาสิ " แล้วก็พากันเดินไปในห้องเรียน จากนั้นนักเรียนก็พูดขึ้นมาว่า"ครูครับมีนัดเรียนคนหนึ่งเรียนไม่รู้เรื่อง เราลองพาเขามาเรียนด้วยได้ไหม"จากนั้นครูจึงพยักหน้าและบอกกับนักเรียนทั้ง2คนว่า"พาเข้ามาสิ" และนักเรียนทั้ง2ก็พานักเรียนอีกคนเข้ามา นักเรียนคนนั้นเดินเข้ามาทั้ง ทีหน้าเศร้า และพูดว่า"ผมไม่กล้าเรียน ผมไม่มีตังค์" ครูจึงพูดออกมาว่า"ไม่เป็นไรหรอก ครูสอนให้ฟรี ครูว่างพอดี" และนักเรียนคนนั้นก็เดินเข้ามานั่งกับเพื่อนๆทั้ง2คน พอครูเริ่มสอนได้ซักพักนักเรียนทั้ง3ก็ตั้งใจฟังอย่างตั้งใจ

  ตอบลบ
 71. กล่ม Vongola wing ส่งงานครับhttp://khimdevil.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 72. ชื่อกลุ่ม G_O_T_A
  สมาชิกกลุ่ม
  1. ด.ช.กิตติศักดิ์ หอมนาน ม.3/2เลขที่ 43
  2. นายอภิชาติ คำคง ม.3/2 เลขที่ 19
  3. นายธันยา เสมงคล ม.3/2 เลขที่ 42
  4. นายสุทธิพงษ์ งามขำ ม.3/2 เลขที่ 9
  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
  เรื่อง ไข่ลอยน้ำเกลือ
  หน้าที่ 1.อภิชาติ เตรียมอุปกรณ์
  2.กิตติศักดิ์ ธันยา ทำการทดลอง

  ตอบลบ
 73. สวัสดี คร๊าฟ Kru ออม

  นี้ คือลิงค์ ของกลุ่ม G_O_T_A

  http://unzaza0104.blogspot.com/

  ตอบลบ
 74. ด.ช. ธันยา เสมงคล

  ม.3/2

  ส่ง งานแก้ศูนย์

  ลิงค์ http://aum12345678.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 75. กลุ่ม GMA ขอเปลี่ยนเรืองอีกครั้ง จากเรื่อง เทพเจ้ากรีกโรมัน เป็น การทำกระทง ในเทศกาล ลอยกระทงค้ะ !!!

  ตอบลบ
 76. ฃื่อกลุ่ม GMA เรื่องเทศกาลลอยกระทง
  1.นางสาวอัญชลี ธนพกูลบริภัณฑ์ เลขที่ 13 ม.3/2
  2.นางสาว กรองกาญจ์ เกียรติมหาชัย เลขที่ 3 ม.3/2
  3.เด็กหญิง มณิสรา ปัญญาหล้า เลขที่ 27 ม.3/2

  กลุ่มสาระ การงาน
  http://loykatongg.blogspot.com/2010/11/blog-post_3567.html

  ตอบลบ
 77. ชื่อกลุ่ม god army
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.ด.ช.ชัยชนะ ขนบบวรกุล เลขที่ 16 ม.3/2
  2.นาย สุรเชษฐ์ ผ่องปัญญา เลขที่ 33 ม.3/2
  3.นาย ณัฐวุฒิ พิริยอุดมพงศ์ เลขที่ 44 ม.3/2
  http://godpmv.blogspot.com/

  ตอบลบ
 78. ชื่อกลุ่ม Ze"K2J
  น.ส.กิ่งกาญจน์ ทัดเที่ยง ม.3/2 เลขที่ 22
  ด.ญ.กรกนก โล่ห์ประเสริฐ ม.3/2 เลขที่ 10
  ด.ญ.ชมพูนุช แซ่ซัง ม.3/2 เลขที่ 17


  http://kingkarn55.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 79. ลิงค์ ของกลุ่ม The ZEED

  = http://beamnipun.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 80. ฃื่อกลุ่ม GMA เรื่องเทศกาลลอยกระทง
  1.นางสาวอัญชลี ธนพกูลบริภัณฑ์ เลขที่ 13 ม.3/2 ทำหน้าที่ : จัดหาอุปกรณ์ , แสดง , ถ่ายทำ
  2.นางสาว กรองกาญจ์ เกียรติมหาชัย เลขที่ 3 ม.3/2 ทำหน้าที่ : จัดหาอุปกรณ์ , แสดง , ถ่ายทำ
  3.เด็กหญิง มณิสรา ปัญญาหล้า เลขที่ 27 ม.3/2ทำหน้าที่ : จัดหาอุปกรณ์ , แสดง , ถ่ายทำ


  กลุ่มสาระ การงาน
  http://loykatongg.blogspot.com/2010/11/blog-post_3567.html


  เริ่มต้นการทำงาน : ในวันที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้มีการทำกระทง หรือ ถ้าไม่จัด จะดำเนินการต่อที่บ้าน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลาประมาณช่วงบ่ายของวันนั้นที่ 20 หรือไม่ก็วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ค้ะ!!!
  สถานที่ : โรงเรียน หรือ บ้าน

  ขั้นตอนที่ 1
  จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการทำกระทง '
  ขั้นตอนที่ 2
  ออกแบบการทำกระทง แบบลายกลีบผกา
  ขั้นตอนที่ 3
  ลงมือทำ และถ่ายทำ
  ขั้นตอนที่ 4
  บทพูด เริ่มจาก การกล่าวสวัสดี และแนะนำตัว บอกวีธีการทำอย่างละเอียด และเริ่มปฎิบัติทำกระทง จากนั้นนำไปลอยเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา

  ตอบลบ
 81. http://beaulovepakin.blogspot.com/2010/11/blog-post_16.html

  ตอบลบ
 82. ชื่อกลุ่ม : story love

  สมาชิก : น.ชัชพงศ์ สมเพชร เลขที่ 23 ม.3/2
  น.ส.มาลินี มลิลา เลขที่ 4 ม.3/2
  น.ส.วิรัญชนา แสงศรีจันทร์ เลขที่ 19 ม.3/2
  น.ส.จตุพร ท้าวธะนะ เลขที่ 45 ม.3/2
  ชื่อเรื่อง สิ่งแวดล้อม ตอน ทำไมถังขยะต้องมีหลายใบ
  หมวดวิชา สังคมศึกษา
  ( เปลี่ยนจากอันเดิมครับ )

  ตอบลบ
 83. http://operryzaii.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  ครูออม แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตรวจด้วยค่ะ

  1.นางสาวระวีรรณ หอมนาน เลขที่ 28 ม.3/2
  2.เด็กหญิงกานต์ชนิต ใจเถิง เลขที่ 8 ม.3/2
  3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อินทะรังษี เลขที่ 31 ม.3/2

  ตอบลบ
 84. ลิงค์ของกลุ่ม 3.2.1
  1.สุวิมล ตาคำ ม.3/2
  2.สุวนันท์ ก้อนศรีลา ม.3/3
  3.เจจิรา ต๊ะอ้าย ม.3/3

  = http://nimza-nimza.blogspot.com/2010/11/blog-post_16.html

  ตอบลบ
 85. http://joy4738.blogspot.com/2010/11/story-board.html


  story board..


  กลุ่ม with our own

  ด.ญ.ณัฐกานต์ พันตา ม.3/1
  ด.ญ. ลลิดา หงส์พิทักษ์พงศ์
  ด.ญ. อรทัย สุยะต๊ะ

  ตอบลบ
 86. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 87. ชื่อกลุ่ม vongola wing
  ด.ช.ศรายุทธ สุทธสม ม.3/3 เลขที่ 34
  นาย.รัฐสภา เกรียงกีรติกุล ม.3/3 เลขที่ 20
  นาย.ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงศ์ ม.3/3 เลขที่ 41
  ชื่อเรื่องว่า การละเล่นของเล่นไทย
  โดยจะให้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่มีตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตราย และให้มีการแสดงวิธีการเล่นของเล่นต่างๆให้ดู โดยมี ปืนก้านกล้วย ม้าก้านกล้วย เดินกะลาและม้าเขย่ง
  โดยให้ ศรายุทธ สุทธสม เป็นคนเตรียมการแสดงและแสดง
  รัฐสภา เกรียงกีรติกุล เป็นคนแสดง เตรียมอุปกรณ์และหาวิธีการเล่น
  ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงศ์ เป็นคนแสดง จัดสถานที่ และทำความสะอาดพื้นที่ ที่จัดทำ

  ตอบลบ
 88. กลุ่ม B-B-T ม.3/3

  นาย ภูมิบดินทร์ เครือเถาว์
  นาย พสิษฐ์ หลายแห่ง
  นาย ธนวัฒน์ เขื่อนแก้ว
  http://totclub-totclub.blogspot.com/

  ตอบลบ
 89. เดินทางไป ที่น้ำตกภูซางและบ้านของบาส
  เริมจากการวางแผนว่าให้เซนต์ แสดงวิ๊การใช้น้ำ
  และการประหยัดน้ำ
  จากนั้นพวกเราก็
  จะไปถ่ายต่อที่น้ำตกภูซาง
  ถ่ายปลา
  ถ่ายสิ่งมีชีวิตรอบๆตรงนั้น
  ว่ามีความเป็นอยู่และพึ้งพาอาศัย
  กันอย่างไร
  ให้บาสเป็นผู้ถ่ายวีดีโอ
  ส่วนผมจะเป็นผู้บรรยาย
  สิ่งต่างๆ
  การกระทำและความรุ้สึก
  ++++++++++++

  ตอบลบ
 90. http://aoflovelove.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
  story board
  กลุ่ม AKK
  ด.ช.สัภยา กอใหญ่ เลขที่14 ชั้นม.3/3
  .นาย ชัชพล สมเพรช เลขที่32 ขั้นม.3/3
  .นาย กฤติวุฒิ จิโรจนพานิช เลขที่3 ชั้นม.3/3

  ตอบลบ
 91. กลุ่ม p.n.k. ม.3/3

  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
  เรื่อง เรือดำน้ำขึ้น - ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร

  สมาชิก
  ด.ญ.วณิสา ไกลถิ่น เลขที่ 8
  ด.ญ.สุดารัตน์ รินชอน เลขที่ 15
  ด.ญ.นันชา นาเมืองรักษ์ เลขที่ 18


  บทบาทหน้าที่

  -1. แนน : ตา กล้อง และ เขียน บท
  -2. เก๋ : ตัดต่อ วิธี การทำ
  -3. ป่าน : เสนอ ขั้นตอน

  ตอบลบ
 92. กุลุ่ม with our own แก้ไขงานค่ะ จาก storyboard เดิม แก้ไขเป็น อันนี้ค่ะ

  http://trueplookpanya.blogspot.com/2010/11/storyboard.html


  ปรับคะแนนให้ด้วยนะคะ ขอบคุนค่ะ!

  ตอบลบ
 93. กลุ่ม C.M pv
  แก้งานค่ะ
  เปลื่ยนเป็นเรื่อง การเต้นแอโรบิค
  ปรับคะแนนด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 94. ตรวจด้วยค่ะ

  1.นางสาวระวีรรณ หอมนาน เลขที่ 28 ม.3/2
  2.เด็กหญิงกานต์ชนิต ใจเถิง เลขที่ 8 ม.3/2
  3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อินทะรังษี เลขที่ 31 ม3/2

  http://www.youtube.com/watch?v=AS6QE7lniHg

  ตอบลบ
 95. ชื่อกลุ่ม vongola wing
  ด.ช.ศรายุทธ สุทธสม ม.3/3 เลขที่ 34
  ด.ช.ธันยา เสมงคล ม.3/2 เลขที่ 40
  นาย.รัฐสภา เกรียงกีรติกุล ม.3/3 เลขที่ 20
  นาย.ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงศ์ ม.3/3 เลขที่ 41
  ชื่อเรื่องว่า การละเล่นของเล่นไทย
  โดยจะให้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่มีตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตราย และให้มีการแสดงวิธีการเล่นของเล่นต่างๆให้ดู โดยมี ปืนก้านกล้วย ม้าก้านกล้วย เดินกะลาและม้าเขย่ง
  โดยให้ ศรายุทธ สุทธสม เป็นคนเตรียมการแสดงและแสดง
  รัฐสภา เกรียงกีรติกุล เป็นคนแสดง เตรียมอุปกรณ์และหาวิธีการเล่น
  ศตณัฐภัทธ์ ปัญญาณุพงศ์ เป็นคนแสดง จัดสถานที่ และทำความสะอาดพื้นที่ ที่จัดทำ ธันยา เสมงคล ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์จัดสถานที่

  ตอบลบ