Pages

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แจ้งชื่อ กลุ่ม และสรุป STORYBOARD เรื่องที่จะทำครับ ม.4

สรุปว่า ชื่อกลุ่ม ว่าอะไร ในกลุ่มมีใครบ้าง ชื่อ นามสกุล เลขที่
จะทำเรื่อง อะไร แบบไหน กลุ่มสาระอะไร
ใช้ใครทำหน้าที่อะไร
แบ่งงานกันให้เรียบร้อย

53 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 2. ชื่อกลุ่มเฮียเหลา
  1.เฉลิมชัย ภาวะนิตย์ เลขที่ 5
  2.ภาณุเดช โถค้า เลขที่ 17
  3.นรุตม์ชัย อินทนาเกตุ เลขที่ 30

  ทำเรื่องเทคนิกการเล่นฟุตบอลเลี้ยงบอล

  กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพละศึกษา

  หน้าที่
  1.นรุตม์ชัย เป็น พรีเซนเตอร์
  2.ภาณุเดช เป็น โฆษก
  3.เฉลิมชัย เป็น พรีเซนเตอร์กับตากล้อง

  ตอบลบ
 3. ชื่อกลุ่ม sit play
  สมาชิก น.ส. ฐิติมา ใจหนัก เลขที่ 18
  น.ส. สุภาวรรณ แก้วน้อย เลขที่ 20
  นาย ณัฐพล บัวย้อย เลขที่ 31

  จะทำในรายกลุ่มสังคม เรื่อง เวสสันดรชาดก
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบวรรณะและที่มาของระบบวรรณะ

  สุภาวรรณ บท
  ณัฐพล ตัดต่อ
  ฐิติมา แสดง

  ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ชื่อกลุ่มว่า 321..
  มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน
  1.น.ส.อนัญญา มากสุข เลขที่ 15 ม. 4/2
  2.น.ส. กุลนันทน์ จำรัส เลขที่ 27 ม.4/2
  3.น.ส. สุดาภรณ์ สักลอ เลขที่ 10 ม.4/2

  กลุ่มสาระวิชา พละศึกษา
  เรื่องเกี่ยวกัน วอลเลย์บอล
  ซึ่งจะมีเนื้อหา คร่าวๆ ดังนี้
  -ความเป็นมา
  -วิธีการเล่น
  -กติกาการเล่น
  http://nook-25@windowslive.com

  ตอบลบ
 7. แวะมาแนะนำ กลุ่ม ค๊

  กลุ่มของดิฉันมีชื่อ ว่า cilp.kids.

  สมาชิกมีดังนี้
  1.น.ส.เบญจรมย์ ไชยยังคำ ชั้นม.4/2 เลขที่ 4
  2.น.ส.กัลยาณี หอมนาน ชั้นม.4/2 เลขที่ 6
  3.น.ส.ธัญญารัตน์ ญาติกา ชั้นม.4/2 เลขที่ 24


  จะทำกลุ่มสาระ เกียวกับประวัติศาสตร์ สังคม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ เต้าล้านปี
  ( บ้านแช่แห้ง )

  กลุ่มของดิฉันจะทำออกมาในรูปแบบ ของการศึกษาประวัติพิพิธภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น เต้าล้านปี วิทยุเก่า เตารีด และทีวีเก่าๆ
  และอีกมากมายในพิพิธภัณฑ์

  จัดการแบ่งหน้าที่ดังนี้
  ดิฉัน น.ส.เบญจรมย์ ได้ไปสำรวจสถานที่และรวบรวมข้อมูล
  ส่วน น.ส.ธัญญารัตน์ ได้จัดทำสคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้
  และน.ส.กัลยาณี ได้ เป็นพิธีกรผู้สัมภาษณ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. ชื่อกลุ่ม วัน ทู ทรี (แค่ที่รัก My โบม)
  ชื่อสมาชิก
  1.นางสาว เมธปิยา เทียนทอง เลขที่ 3
  2.นางสาว รัตติกาล นิทะโน เลขที่ 22
  3.นางสาว ธิดา คำมูล เลขที่ 25

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  เกี่ยวกับเรื่อง การออกกำลังกาย
  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


  เมธปิยา กับ รัตติกาล แสดง
  ธิดา กับ เมธปิยา ตัดต่อ,ตากล้อง
  รัตติกาล กับ ธิดา บท

  ตอบลบ
 11. ชื่อกลุ่ม ข้าวเหนียว&หมูปิ้ง

  ชื่สมาชิก
  1.นางสาว อินทุภัสสร สุพนธนา เลขที่8 ม.4/1
  2.นางสาว สุภาทิพย์ ปิงสุแสน เลขที่ 25 ม.4/1
  3.นางสาว อุมาพร ดาบถนิม เลขที่ 28 ม.4/1

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

  มีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
  นำเสนอเกี่ยวกับสถาบันต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมของเราในปัจจุบันและได้ทราบถึงความหมายของสถาบันต่างๆ

  ตอบลบ
 12. ชื่อกลุ่ม.. คนมันเทพ


  1.นาย นิธิทัศน์ พฤทธิสาริกร เลขที่ 18 ม.4/1
  2.น.ส.กวินนา อ่อนหวาน เลขที่ 31 ม.4/1
  3.น.ส.ปิยมาศ ดวงประเสริฐ เลขที่ 3 ม.4/1

  สาระเนื้อหานะครับ.
  พวกเราจะทำวิชา สังคมศึกษา.
  เกียวกับศาสนาและวัฒนธรรม

  นิธิทัศน์ ; ตัดต่อวีดีโอ
  ปิยมาศ กับ กวินนา ; บท
  นิธิทัศน์ ปิยมาศ กวินนา ; รวบรวมข้อมูล

  ตอบลบ
 13. กลุ่ม

  มีรายชื่อกลุ่มดังนี้
  1 นส. สุวนันท์ กาติ๊บ ม.4/2 เลขที่ 8
  2 นาย ยศพล รัตนานภาศิรกุล ม.4/2 เลขที่ 14
  3 นาย กชกร สมฤทธิ์ ม.4/2 เลขที่ 28

  จะทำวีดีโอเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  มีเนื้อหารายละเอียดคล่าวๆ ดังนี้

  สาธิตการออกกำลังกายให้ถูกวิธี เพื่อให้ร่างกาย อบอุ่น แข็งแรง
  สุขภาพดี ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ และยังช่วยให้ ไม่เกิดโรคอ้วน โรคเคลียด
  โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง และเกิดประโยชน์อีกมากมาย ที่ดีต่อสุขภาพ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 14. ชื่อกลุ่ม ไม่ไหวก็ต้องทำ
  ชื่อสมาชิก
  1.น.ส.จรัลศิลป์ พิมลศรี ม.4/1 เลขที่ 29
  2.น.ส.ฐิตาภา สักลอ ม.4/1 เลขที่ 30

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ชื่อเรื่อง "การละเล่นของเด็กไทย"
  เกียวกับการละเล่นของเด้กไทยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเดินกะลา ม้าก้านกล้วยฯ
  ป.ล.มีสมาชิก 2 คน เพราะทั้งห้องมี35 คน

  ตอบลบ
 15. ชื่อกลุ่ม Triangle(ทาย-แอน-เจิล)= สามเหลี่ยม

  ชื่อสมาชิกกลุ่ม
  1. นรังสสรรค์ มีสุข ม.4/1 เลขที่ 15
  2. ณัฐพล แวงดา ม.4/1 เลขที่ 16
  3. สันติภาพ แสงศรีจันทร์ ม.4/1 เลขที่ 19

  ทำเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยที่สมาชิกของกลุ่ม ไปจะวัดและทัมบุญตักบาตรคับ
  ในกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม

  หน้าที่
  1.นรังสรรค์ ถ่ายคลิป แสดง รวบรวมข้อมูล
  2.ณัฐพลแวงดา ถ่ายคลิป แสดง รวบรวมข้อมูล
  3.สันติภาพ ถ่ายคลิป แสดง รวบรวมข้อมูล และตัดต่อคลิป(ช่วยกัน)

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. กลุ่ม Creative Thinking

  สมาชิกมีดังนี้

  1.นางสาว วิไลลักษ์ วงศ์ใหญ่ ม.4/1 เลขที่ 1
  2.นาย กำพล จำเนียรพล ม.4/1 เลขที่ 4
  3.นายถิรวัฒน์ เตวิน ม.4/1 เลขที่22

  ทำกลุ่มสาระเกี่ยวกับ สังคมศึกษา เรื่องมารยาทไทย

  รายละเอียดคราวๆ
  กราบเบญจาคประดิษฐ์
  การไหว้สามระดับ
  การกราบศพ เด็ก พระ ผู้ใหญ่
  การรับของส่งของ ขณะ ยืน นั่งเกาอี้ นั่งกับพื้น
  ประวัติความเป็นมา

  หน้าที่ของแต่ละคน
  กำพล แสดง
  วิไลลักษ์ แสดง
  ถิรวัตน์ ตากล้อง ตัดต่อ


  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. ชื่อกลุ่ม Thong Long
  ชื่อสมาชิกกลุ่ม
  1. กุลธิดา หอมนาน ม.4/1 เลขที่ 11
  2. กุลจิรา บรรจง ม.4/1 เลขที่ 13
  3. อรพิน ปั๋นจอม ม.4/1 เลขที่24

  ทำเรื่องเกี่ยวกับ"ประเพณีและวัฒนธรรม" โดยที่สมาชิกของกลุ่ม จะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
  ในกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม

  หน้าที่
  1.กุลจิรา ถ่ายคลิป แสดง รวบรวมข้อมูล
  2.อรพินถ่ายคลิป แสดง รวบรวมข้อมูล
  3.กุลธิดาถ่ายคลิป แสดง รวบรวมข้อมูล และตัดต่อคลิป(ช่วยกัน)

  ขอบคุณคร่ะ

  ตอบลบ
 21. ชื่อกลุ่ม McT CitY

  สมาชิกกลุ่ม ม.4/1
  1.นาย ณัฐพงศ์ มะณี เลขที่ 23
  2.นางสาว ผ่องนภา คิดหา เลขที่ 26
  3.นางสาว จุฑามาศ เมืองมูล เลขที่ 21

  กลุ่มสาระ
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ในหัวข้อเรื่อง
  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับประเพณีชองภาคเหนือค่ะ

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. สมาชิกกลุ่ม
  ชื่อกลุ่ม คิดไม่ออก
  1.นายธันยบรูณ์ แสงศรีจันทร์ เลขที่ 9
  2.นางสาวกัลยาณี ปัญจะจอม เลขที่ 14
  3.นางสาวศิริวรรณ กันทะเนตร์ เลขที่ 17
  สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้น
  1.ธันยบรูณ์ ตากล้อง แสดง ตัดต่อคลิป
  2.กัลยาณี ตากล้อง แสดง
  3.ศิริวรรณ แสดง เรียบเรียง

  ตอบลบ
 24. มาแจ้งชื่อกลุ่มคับ
  ชื่อกลุ่ม J.Y.P Thai
  สมาชิกกลุ่ม
  1. น.ส. ประภัสสรา ไชยพฤษ เลขที่ 7 ม.4/2
  2. น.ส. เกศกนก หน่อคำหล้า เลขที่ 12 ม.4/2
  3 นาย ยุชณา รวมสุข เลขที่ 29 ม.4/2

  ทำเกี่ยวกับ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมภาคเหนือ
  รายละเอียดดังนี้
  นำเสนอถึงการใช้ชีวิตประเพณี และ ขนบธรรมเนียม และการดำรงชีวิต อิงวัฒนธรรมของชาวเหนือหรือ ชาวล้านนา
  ขอจบเพียงเท่านี้ สะหวัดดีขอรับ

  ตอบลบ
 25. ชื่อกลุ่ม Along
  สมาชิกกลุ่ม
  1. นายกรวิชญ์ อักษรดิษฐ์ เลขที่ 9 ม4/2

  2. นายอนุสรณ์ ปิงสุแสน เลขที่16
  3. นางสาวขวัญธิดา ไชยวิญญา เลขที่2

  สาระที่จะทำ การงานเทคโนโลยี
  1. นายกรวิชญ์ ตัดต่อ
  2. นายอนุสรณ์ แสดง
  3. นางสาวขวัญธิดา บท

  ตอบลบ
 26. มาเเจ้งรายชื่อกลุ่ม คลิปสร้างสรรค์

  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นุจรินทร์ เเก้วมาลัย เลขที่ 23 ม4/2
  2.ธวัชชัย ยะทา เลขที่ 13 ม4/2
  3.ธีรวัฒน์ ปันแปง เลขที่1 ม.4/2
  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

  รายละเอียดมีดังนี้

  กลุ่มของกระผมจะนำเสนอเรื่องของธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นธรรมชาติมีความสมบูรณ์มาก เเละอยู่คู่กับเรามานาน จนมนุษย์ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จนทำให้ธรรมชาติสูญสลาย ดังนั้น
  กลุ่มของกระผม เห็นความสำคัญของธรรมชาติทีถูกทำลาย กลุ่มของกระผมจึงอยากให้ทุกคนไม่ตักไม้ทำลายป่าให้เกิดผลเสียเเก่สังคมต่อไป


  ขอบคุณครับ......................................

  ตอบลบ
 27. ผมชื่อ นายธวัชชัย ยะทา เลขที่ 13 ม4/2
  มาขอแก้ 0 คับ
  และนี้ ลิ้งค์ ของบล็อค ผม http://andy010246095.blogspot.com/
  ขอบคุณที่ให้โอกาส นะครับ ..

  ตอบลบ
 28. กลุ่ม พาแอ่วไทยลื้อ

  มีรายชื่อกลุ่มดังนี้
  1 นส. สุวนันท์ กาติ๊บ ม.4/2 เลขที่ 8
  2 นาย ยศพล รัตนานภาศิรกุล ม.4/2 เลขที่ 14
  3 นาย กชกร สมฤทธิ์ ม.4/2 เลขที่ 28

  จะทำวีดีโอเรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพละศึกษา

  มีเนื้อหารายละเอียดคล่าวๆ ดังนี้

  โดยกลุ่มพวกเราจะพาท่านผู้ชม ไปดูวิธีการทอผ้าแบบไทยลื้อ
  ที่บ้านธาตุสบแวน

  สุวนันท์ แสดงและตากล่อง
  กชกร แสดง
  ยศพล ตัดต่อ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 29. แรก ๆก็จะให้เมธปิยาบอกวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธีก่อน ดังนี้

  เริ่มจากเลือดกรุ๊ปเอ ควรออกกำลังกายแบบช้า ๆ ออกแรงไม่มาก เช่น โยคะ ไท้เก๊ก ชี่กง เพราะมีโครงกระดูกเล็ก หักง่าย สืบเนื่องจากอาหารที่เหมาะสมของคนเลือดกรุ๊ปเอ คือ อาหารประเภทมังสวิรัติ หรือรับประทานเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อย

  ส่วนเลือดกรุ๊ปบี ที่รับประทานอาหารทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ได้ในสัดส่วนที่เท่ากัน จึงมีความว่องไว ให้ออกกำลังกายอย่างสมดุล ไม่หักโหมหรือเชื่องช้าเกินไป เช่น ว่ายน้ำ เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ กอล์ฟ ปิงปอง

  สำหรับผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปเอบี เปรียบเสมือนส่วนผสมของกรุ๊ปเอและบี ให้สังเกตตนเองว่ามักเลือกรับประทานอาหารของกรุ๊ปเอ หรือกรุ๊ปบีมากกว่ากัน เมื่อทราบแล้วก็ให้ออกกำลังกายตามลักษณะของเลือดกรุ๊ปนั้น แต่ก็ควรเพิ่มการออกกำลังกายในแบบที่เหมาะกับเลือดอีกกรุ๊ปด้วย เช่น มักรับประทานผักและผลไม้อย่างคนเลือดกรุ๊ปเอ ก็ให้ออกกำลังกายแบบช้า ๆ เป็นหลัก และเสริมด้วยการออกกำลังกายของคนเลือดกรุ๊ปบีบ้าง

  ขณะที่คนเลือดกรุ๊ปโอ เหมาะสมกับการออกกำลังกายชนิดที่ต้องออกแรงมาก เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วิ่งทางไกล ชกมวย เนื่องจากสภาพร่างกายสามารถบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงและผักได้ในปริมาณ มาก ทำให้มีโครงกระดูกที่แข็งแรง กล้ามเนื้อกระชับแน่น

  ไม่ว่าคุณจะมีเลือดอยู่ในกรุ๊ปใด ต้องไม่ลืมการเดินเร็ว 10 นาที หลังจากออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือดทุกครั้ง นอกจากนี้ยังควรออกมายืดเส้นยืดสาย เคลื่อนไหวร่างกายให้ผิวหนังถูกแสงแดดราว 20 – 30 นาที ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวมีรังสียูวีในระดับเข้มข้น ช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดี 3 เพื่อช่วยลำเลียงแคลเซียมและแร่ธาตุต่าง ๆ ไปยังกระดูก โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนัง หากไม่ได้ออกมารับแสงแดดด้วยการนอนอาบแดดอยู่เฉย ๆ กับที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนัง

  และไปถ่ายการออกกำลังกายที่โลตัล แล้วให้ธิดากับรัตติกาลพูดสรุปว่า และเชิญชวนการออกำลังกาย.

  ตอบลบ
 30. http://meepoohmilk.blogspot.com/2010/11/story-board.html

  ตอบลบ
 31. ชื่อกลุ่ม : Season
  1. นายเจษฎาพงษ์ ปัญญา เลขที่ 5
  2. น.ส. รักษณาลี ก๋าทา เลขที่ 12
  3. น.ส. ปวีนา แสงศรีจันทร์ เลขที่ 24

  หมวด : ภาษาไทย
  เรื่องที่ทำ : เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย
  หน้าที่ :
  น.ส. รักษณาลี ก๋าทา : ทำสตอรี่บอร์ด หาสถานที่ กำกับ
  นายเจษฎาพงษ์ ปัญญา : ถ่ายทำ ตัดต่อ
  น.ส. ปวีนา แสงศรีจันทร์ : แสดง

  ตอบลบ
 32. ชื่อกลุ่ม McT CitY

  จะเริ่มถ่ายตั้งแต่การตานขันข้าวตอนเช้าที่วัดหลังจากนั่น ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แล้วออกมาปล่อยโคมลอยที่ลานกลางแจ้ง เวลาประมาณ 9.30 น. ชาวบ้านจะเริ่มช่วยกันทำประทีปถึงช่วงเย็นๆ มีการแห่ประทีปประมาณ 19.00น. แห่ไปจนถึงที่วัด แล้วปล่อยโคมไฟตานประทีปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และทำบุญให้กับตัวเอง จุดพรุ ลอยกระทง เปนการเสร็จพิธีลอยกระทงแบบล้านนา

  ขอบคุณค่ะ.

  ตอบลบ
 33. ชื่อกลุ่ม สามคน
  1. นส. สุภรัตน์ พรมเกษา เลขที่2
  2. นส. นันนภัทร์ บัวเย็น เลขที่ 6
  3. นส. จุฑามาศ ไกลถิ่น เลขที่ 7

  เรื่อง เทคนิคเสริมในการเรียน

  หน้าที่ : ร่วมกันระดมความคิด และ ออกความเห็นเพื่อสรุปการทำงาน รวมถึงการหาข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำชิ้นงานร่วมกัน

  ตอบลบ
 34. ชื่อกลุ่ม ..คนมันเทพ ..


  พอไปถึง วัดนันตาราม ไปถ่ายวิหาร บอกประวัติและความเป็นมา
  ของวัดพอ ถ่ายภายนอกวิหารเสร็จก่อนเข้าไปถ่ายภายยในวิหาร
  บอก-ประวัติของเสา
  -การสร้างเสาแต่ละต้นขึ้นมานั้นทำกันอย่างไร
  -การส้รางหลังคาขึ้นมาว่าหลังคานั้นกว่าจะสร้างขึ้นมานั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง
  เสร็จแล้วก็จะไปถ่ายประวัติของผู้สร้าง แล้วไปถ่ายบริเวณรอบๆๆๆ ของวัด โดยจะมีพระอุโบสถต่างๆๆ และอธิบายว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆๆ นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. อะไร
  และก็ไปถ่ายต้นสาละ ที่มีประวัติความเป็นมาช้านานแล้ว ก็จะบอกประวัติความเป็นมาบอกว่าต้นสาละนี้ มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพรพุทธศาสนา และขั้นตอนสุดท้ายพวกเราก็จะแนะนำให้มาท่องเที่ยววัด นันตนรามกันให้มากๆๆเพราะมีสิ่งที่หน้าสนจัยอีกมากมายให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวกัค่ะ

  ตอบลบ
 35. story board http://nannyloveearth.blogspot.com/ ค่า

  ตอบลบ
 36. กลุ่ม ไร้แก้นสาร
  สมาชิก
  1.ฐิติพร หน่อแก้ว เลขที่ 10 ม.4/1
  2.บุณยาพร นาคแก้ว เลขที่ 27 ม.4/1
  3.มนทกานต์ สุดตาจันทร์ เลขที่ 32 ม.4/1
  สาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษา
  ทำเกี่ยวกับ
  ละครสั้นเกี่ยวกับโรคท้องร่วง ชื่อเรื่องว่า แจ๋ว สุขอนามัยกับโรคท้องร่วง
  ตรวจสตอรี่บอร์ด และอ่านบทละครได้ที่ http://bot-gawee.blogspot.com/

  หน้าที่
  มนทกานต์:บทละคร ตัดต่อ
  บุณยาพร:รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ตัดต่อ
  ฐิติพร:แสดง ฝ่ายจัดการสถานที่

  ตอบลบ
 37. กลุ่ม The Fox
  สมาชิก
  1.พีรเชษฐ์ อินอ้าย เลขที่ 11 ม.4/2
  2.ชมพูนุช กันทะ เลขที่ 19 ม.4/2
  3.ชนิตา เพียรงาม เลขที่ 21 ม.4/2
  สาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
  ทำเกี่ยวกับโครงสร้างบ่อน้ำผุร้อนที่น้ำตกภูซาง
  อ่านรายละเอียดได้ที่ pangfox.blogspot.com

  ตอบลบ
 38. กลุ่ม เฮ๊ยเหลา

  ไปถึงสนาม ผมก็จะเริ่มถ่ายในเวลา 9.00น.นายเฉลิมชัยเป็นคนพูดส่วนนาย นรุตม์ชัย และนายภาณุเดช พอนายเฉลิมนายแนะนำเสร็จก็จะเริ่มถ่าย
  ท่าแรกคือ
  วิธี 1.ทำการทรงตัวและจังหวะการใช้เท้าทั้งบนพื้นดินและในอากาศ
  2.การถ่ายน้ำหนักตัวไปสู่เท้าหลัก เมื่อมีการครอบครองลูก เตะลูกหรือเลี้ยงลูกฟุตบอล
  3.การถ่ายน้ำหนักตัวไปสู่เท้าหลัก เมื่อมีการครอบครองลูก เตะลูกหรือเลี้ยงลูกฟุตบอล
  4.การหยุดลูกใช้องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ข้างเท้าด้านใน ข้อเท้า และพื้นสนาม

  ตอบลบ
 39. กลุ่ม คลิปสร้างสรรค์
  สมาชิกในกลุ่ม
  1.นุจรินทร์ เเก้วมาลัย เลขที่ 23 ม4/2
  2.ธวัชชัย ยะทา เลขที่ 13 ม4/2
  3.ธีรวัฒน์ ปันแปง เลขที่1 ม.4/2
  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

  รายละเอียดมีดังนี้ ทามเกี่ยวกับ สุข-พละ
  เรื่องว่ายนํา

  เนื้อเรื่อง เริ่มแรก ให้ธีรวัฒน์และผู้ช่วย1คนลงสระว่ายนำ
  แล้วก็จามี ธวัชชัยและนุจจารินเป็นคนถ่าย โดยให้ธีรวัฒน์
  สอนท่าฟื้นฐาน เตะขา ปลาเข็ม การดำนำ
  ต่อมาให้ผู้ช้วย ว่ายท่า ฟรีสไตร ตามด้วยท่ากบ
  และตามด้วยท่ากรรเชียงพื้นฐาน และตามด้วยท่ากันเชียงที่สมบูรณ์

  ตอบลบ
 40. กลุ่ม the Fox
  สมาชิก
  1.พีรเชษฐ์ อินอ้าย เลขที่ 11 ม.4/2
  2.ชมพูนุช กันทะ เลขที่ 19 ม.4/2
  3.ชนิตา เพียรงาม เลขที่ 21 ม.4/2
  บทพูดในคลิป
  ตอนแรกนะค่ะจะมารวมตัวกันอยู่ที่สามแยกแช่แห้งแล้วพูดว่า "ขณะนี่เราอยู่ที่สามแยกแช่แห้งนะค่ะซึ่งจะอยู่ออกมานิดนึ่งจากอำเภอเชียงคำค่ะ เราอยู่ไกลจากน้ำตกภูซางพอประมาณเลยค่ะ อยากรู้หรือยังว่าน้ำตกภูซางเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้ารู้แล้วเราก็ไปกันเลย" พอไปถึงก็พูดว่า"สวยมากเลยเป็นอะไรที่สวยงามมากมายไม่เคยเห็นมาก่อนเลย"ต่อไปก็ขึ้นไปบนน้ำตกก็จะมีจุดเกี่ยวกับการเรียนรู้พืชและป่าไม้เดนทางไปด้วยอธิบายไปด้วยพอไปถึงบ่อน้ำพุร้อนก็อธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเดินทางกลับไปเส้นทางใหม่เดินไปด้วยอธิบายไปด้วยพอถึงทางขึ้นก็ลงไปที่หน้าน้ำตกแล้วพูดว่า"หวังว่าทุกคนจะมาเที่ยวกันนะคะ ขอขอบคุณคะที่ติดตามชม บายบาย"

  ตอบลบ
 41. name กล่าวว่า...
  ชื่อกลุ่ม Along
  สมาชิกกลุ่ม
  1. นายกรวิชญ์ อักษรดิษฐ์ เลขที่ 9 ม4/2

  2. นายอนุสรณ์ ปิงสุแสน เลขที่16
  3. นางสาวขวัญธิดา ไชยวิญญา เลขที่2

  สาระที่จะทำ การงานเทคโนโลยี
  1. นายกรวิชญ์ ตัดต่อ
  2. นายอนุสรณ์ แสดง
  3. นางสาวขวัญธิดา บท

  บทพูด
  ฉากที่ 1 พิธีกรจะมาแนะนำตัวสมาชิกในกลุ่มและพูดถึงความสำคัญของกีฬาและบอกประวัติของกีฬาบาสเก็ตบอล
  ฉากที่ 2 พิธีกรจะอธิบายถึงกฏ กติกาของกีฬาบาสเก็ตบอลและบอกประวัติของกีฬาบาสเก็ตบอลในประเทศไทย
  ฉากที่ 3 พิธีกรจะพูดถึงประโยชน์,ความปลอดภัย,การดูแลรักษา,มารยาทในการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลและพูดถึงการมีน้ำใจนักกีฬา และบอกว่าขอบคุณสำหรับการชมงานนำเสนอของกลุ่มกระผม ก่อนจะจบการนำเสนอ

  ตอบลบ
 42. ชื่อกลุ่ม Along
  สมาชิกกลุ่ม
  1. นายกรวิชญ์ อักษรดิษฐ์ เลขที่ 9 ม4/2

  2. นายอนุสรณ์ ปิงสุแสน เลขที่16
  3. นางสาวขวัญธิดา ไชยวิญญา เลขที่2

  สาระที่จะทำ การงานเทคโนโลยี
  1. นายกรวิชญ์ ตัดต่อ
  2. นายอนุสรณ์ แสดง
  3. นางสาวขวัญธิดา บท

  บทพูด
  ฉากที่ 1 พิธีกรจะมาแนะนำตัวสมาชิกในกลุ่มและพูดถึงความสำคัญของกีฬาและบอกประวัติของกีฬาบาสเก็ตบอล
  ฉากที่ 2 พิธีกรจะอธิบายถึงกฏ กติกาของกีฬาบาสเก็ตบอลและบอกประวัติของกีฬาบาสเก็ตบอลในประเทศไทย
  ฉากที่ 3 พิธีกรจะพูดถึงประโยชน์,ความปลอดภัย,การดูแลรักษา,มารยาทในการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอลและพูดถึงการมีน้ำใจนักกีฬา และบอกว่าขอบคุณสำหรับการชมงานนำเสนอของกลุ่มกระผม ก่อนจะจบการนำเสนอ

  ตอบลบ
 43. http://sugar-eyes41.blogspot.com/


  ลิ้ง กลุ่ม กาละแม ... ค่ะ

  ตอบลบ
 44. ชื่อกลุ่ม McT CitY


  สมาชิกกลุ่ม ม.4/1
  1.นาย ณัฐพงศ์ มะณี เลขที่ 23
  2.นางสาว ผ่องนภา คิดหา เลขที่ 26
  3.นางสาว จุฑามาศ เมืองมูล เลขที่ 21

  ประเพณีแห่ประทีป
  ฉากแรก สัมภาษณ์พระอธิการศรสุรินทร์ ขันติษโร เกี่ยวกับตำนานประทีป

  ผู้สัมภาษณ์ " กราบนมัสการพระอาจารย์ ผมอยากทราบว่าประเพณีแห่ ประทีปมีความเป็นมาอย่างไรครับ "
  ต่อมาให้ พระอธิการศรสุรินทร์ ขันติโร เล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของประทีป

  ฉาก 2 " ขอเชิญ ทุกๆท่ารร่วมสัมผัสประเพณีการแห่ประทีปที่บ้านทุ่งกล้วยครับ " แล้วก็จะมีภาพการตักบาตรตอนเช้า การทำพิธีกรรมทางศาสนา (เฉพาะตอนสั้นๆ)การทำประทีป

  ฉาก 3 " ตอนนี้ เวลา 20.00 น. ชาวบ้านมีการแห่ประทีป แล้วครับ " ถ่ายตั้งแค่การแห่ประทีป ไปที่วัดแล้วไหว้พระ บุชาประทีป จุดบอกไฟดอก ปล่อยโคมไป และ ลอยกระทง

  ตอบลบ
 45. ชื่อกลุ่ม McT CitY

  สมาชิกกลุ่ม ม.4/1
  1.นาย ณัฐพงศ์ มะณี เลขที่ 23
  2.นางสาว ผ่องนภา คิดหา เลขที่ 26
  3.นางสาว จุฑามาศ เมืองมูล เลขที่ 21

  ประเพณีแห่ประทีป
  http://fangzozity.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

  ตอบลบ
 46. ครูออมครับ
  ผมมาเปลี่ยนชื่อสมาชิกกลุ่มครับ
  ชื่อกลุ่ม J_Y_p
  สมาชิก
  1.นางสาว ขวัญธิดา ไชยวิญญา ชั้น ม. 4/2 เลขที่ 2
  2.นางสาว เกศกนก หน่อคำหล้า ชั้น ม. 4/2 เลขที่ 12
  3.นาย ยุชณา รวมสุข ชั้น ม. 4/2 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 47. สวัสดี ค๊ครูออม น.ส.เบญจรมย์ ไชยยังคำ

  ม.4/2 เลขที่ 4

  ได้สมัคร true ปัญญา แร้ว เน้อ อ อ ว์

  ตอบลบ
 48. ดี คร่า ครูคอม

  น.ส.สุวนันท์ กาติ๊บ ม.4/2 เลขที่8

  ได้สมัคร true ปลูกปัญญา แร้ว ค๊า

  ตอบลบ
 49. ดิชั้น ฐิติมา ใจหนัก
  ได่สมัคร ครูปลูกฯ เรียบร้อยแร้วค้ะ
  —Cl๏wn…Clu3

  ตอบลบ
 50. ดิฉัน สมัครและได้ศึกษาการอัฟโหลดไฟล์ขึ้นเว็บ true ปัญญา แร้ว ค๊ !

  - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 80 MB.

  ตอบลบ
 51. so\\หนู น.ส กัลยาณี หอมนาน

  ได้สมัครทรูปลูกปัญญา เรียบร้อยแล้วค๊ะ :]

  ตอบลบ
 52. storyboard กลุ่ม คิดไม่ออก

  s/h = สวัสดีค่ะ/ครับ
  s = วันนี้เรามากันที่'ศูนย์ปั้นหม้อบ้านทุ่งหล่ม' ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
  ้h = ทุกคนคงสงสัยว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี้
  s = วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีและขั้นจอนของการปั้นหม้อ กันค่ะ
  h = ครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนเวลาเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับ
  s = เดี๋ยวก่อนสิค่ะ ก่อนเข้าไปเรามารู้จักประวัติของการปั้นหม้อกันก่อน

  ประวัติ การปั้นหม้อ . .. . .

  ้h = ครับ ได้รุจักประวัติคร้าว ๆของการปั้นหม้อ แล้วนะครับ งั้นเราเข้าไปชมของจริงกันดีกว่า
  s = เข้าไปกันดีกว่าค่ะ

  ตอบลบ
 53. ชื่อกลุ่ม X-Laws
  สมาชิก
  1.นาย อนุสรณ์ ปิงสุแสน ม.4/2 เลขที่ 16
  2.นาย กรวิชญ์ อักษรดิษฐ์ ม.4/2 เลขที่ 9
  3.นางสาวประภัสรา ไชยพฤกษ์ ม.4/2 เลขที่ 7
  กลุ่มสาระที่ทำ สุขะศึกษา
  เรื่องที่จะทำ กีฬาบาสเก็ตบอล
  -การชูตบาส
  -การเลี้ยงลูก
  -การเลอัพลูก
  -การรุก และ การรับ
  -การรับส่งลูก

  ตอบลบ